• Chuyến xe tích cực

    CHUYẾN XE TÍCH CỰC – TRẠM 1

    Lâu lâu, mình cùng ngồi xuống và kể cho nhau nghe những câu chuyện chưa từng kể hén, vì ai cũng cần có những điều tích cực nuôi dưỡng tâm hồn mình mà. 🚕 CHUYẾN XE TÍCH CỰC – TRẠM 1 Câu chuyện này xảy ra hồi năm nhất của mình. Mình thì quen rất nhiều người, trên mạng xã hội thì mối quan hệ cũng khá rộng, từ xã giao cho đến thân thiết. Mình có quen 1 đứa em, cũng không nhớ rõ tại sao lại quen được nhau nữa, nhưng lại chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ, chỉ nói chuyện trên facebook thôi.  Đó là vào…