• Cấp ba & Đại học,  Hành trình theo đuổi Marketing

    NẾU BẠN MUỐN TRỞ THÀNH SINH VIÊN KINH TẾ…

    Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi là các bạn 2k3 sẽ trải qua một cộc mốc quan trọng trong cuộc đời, là khi hành trình của mười hai năm đèn sách sẽ đi đến chặng cuối cùng, mở ra một vùng trời bao la của thứ gọi là “tương lai“. Nhớ lại 3 năm về trước, mình – một sinh viên kinh tế cũng đã từng như các bạn, đã có những cảm giác lo lắng, hồi hộp, có phần thích thú nhưng cũng có lúc lo sợ về thứ gọi là “tương lai” đó. Nếu các bạn hỏi mình: Mình có phải sinh viên kinh tế không? Đúng…