• Cấp ba & Đại học

    TỪ BỎ CÁC THÓI QUEN KHÔNG TỐT Ở ĐẠI HỌC

    Nghe tới “Đại học”, tụi mình sẽ hình dung ra ngay một khoảng thời gian dài vật lộn với cuộc sống xa nhà, mới mẻ, sẽ rong ruổi đuổi theo những cơ hội và đam mê, nhưng đâu đó cũng tiềm ẩn rất nhiều cám dỗ từ các thói quen không tốt. Bốn năm đại học, điều mình quan tâm là làm sao để tận dụng tối đa thời gian, để đạt được nhiều nhất những mục tiêu nho nhỏ của quá trình xây dựng sự nghiệp đầu đời. Mình đã từng có những thói quen không tốt (với mình đây chỉ là quan điểm cá nhân), và mình đang…